^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Konferencja "Zakon Krzyżacki-dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość”...

W dniach 4-6 grudnia 2014 r. na zamku w Rynie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja „Zakon Krzyżacki – dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość”. Organizatorem był wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Udział w konferencji wzięli m.in. Wielki Mistrz Zakonu dr Bruno Platter oraz naukowcy z Polski i Niemiec. W przyszłym roku Zakon Krzyżacki będzie obchodził 825 rocznicę założenia. Wszyscy uczestnicy podkreślali, jak w ostatnich latach zmieniła się perspektywa postrzegania Zakonu. Nieco uwagi poświęcono również edukacji dzieci i młodzieży w tym zakresie. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie reprezentowała dr Iwona Jóźwiak, której wystąpienie dotyczyło nie tylko podstawy programowej, ale też innych propozycji realizacji tematyki poświęconej relacjom polsko-krzyżackim na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacyjnym. Sprawy edukacyjne wzbudziły zainteresowanie uczestników, co zaowocowało ożywioną dyskusją.

Copyright © 2013. ODN Olsztyn Rights Reserved.