Plan Pracy Sieci szkolnych doradców zawodowych

TEMATYKA SPOTKAŃ

TERMIN SPOTKANIA

OSOBA ODPOWIEDZIA-LNA

OSOBA PROWADZĄCA

UWAGI

Opracowanie programów pracy szkolnych doradców zawodowych dla szkół podstawowych , ponadpodstawowych

I branżowych I stopnia

28.08.2017

A. Bogdańska

A. Bogdańska

Warsztaty

Warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego

22.09.2017

A. Bogdańska

A. Bogdańska

A. Samoraj

B. Piątek

Zapoznanie dyrektorów s.p z dokumentacją i warsztatem pracy szkolnego doradcy zawodowego.

Odkrywam swoje talenty.

 

Prezentacja proponowanej tematyki spotkań, warsztatów skierowanych do doradców zawodowych.

20.10.2017

GODZ.12.00

A. Bogdańska

Bożena Piątek

A.Bogdańska

Warsztaty WUP w Olsztynie

Oferta OHP, MUP dla szkolnych doradców zawodowych.

 

Dokumentacja szkolnego doradcy

17.11.2016

GODZ.12.00

A. Bogdańska

D. Oleksiak

 

Warsztaty

Prezentacja oferty edukacyjnej UWM.

.02.2018

GODZ.12.00

A. Bogdańska

 

Warsztaty

Przedstawiciel biura karier UWM,

Oferta szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny- autoprezentacja.

.03.2018

GODZ.12.00

 

A. Bogdańska

A. Bogdańska

Warsztaty

Doradcy ze szkół ponadpodstawowych

Nowości na regionalnym rynku pracy.

Spotkanie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2017/2018

.06.2018

GODZ.13.00

A. Bogdańska

Katarzyna Korzenie-wska

Miejski urzad pracy

 

Wnioski do pracy w roku szkolnym 2018/2019

Opracowała

Alina Bogdańska

 

 

Dodatkowe informacje