Granty 2018

Informujemy, że w roku 2018 realizujemy następujące zadania zlecone przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty (granty):

 Warsztaty „Każdy uczeń ma talent - odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności - nauczyciel w roli tutora, mentora, coacha”

Terminy:
grupa I        18 października 2018 r.
grupa II       25 października 2018 r.

KAŻDY UCZEŃ MA TALENT

 

Warsztaty „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Terminy: 
grupa I        18 - 19 października 2018 r.
grupa II       22 - 23 października 2018 r.
grupa III      25 - 26 października 2018 r.
grupa IV     5 -6 listopada 2018 r.

SKUTECZNE SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Warsztaty „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

Terminy: 
grupa I        8 - 9 listopada 2018 r. 
grupa II       12 - 13 listopada 2018 r. 
grupa III      14 - 15 listopada 2018 r. 
grupa IV     19 - 20 listopada 2018 r.

 SKUTECZNE SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINU MATURALNEGO

 

Zrealizowane

Konferencja z modułem dyskusji panelowej „Cyber (nie) bezpieczni – profilaktyka przemocy r
ówieśniczej”.

Termin: 26 kwietnia 2018 

zrealizowane

 

więcej informacji

 

Warsztaty „Eksperyment, doświadczenie i obserwacja w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”.

Termin:  7 czerwca 2018

  zrealizowane

 

Warsztaty „Perspektywy i praktyczne rozwiązania w doradztwie zawodowym”.

Termin: 7 czerwca 2018 

 

Dodatkowe informacje