Zadanie analityczno-problemowe

W roku 2013 prezydent Chin Xi Jinping, podczas wystąpienia na Nazarbayev University w stolicy Kazachstanu Astanie, zapowiedział, że Chiny i kraje Centralnej Azji powinny zbudować ekonomiczny pas wzdłuż Jedwabnego Szlaku, starożytnej drogi handlowej prowadzącej z Chin do Europy („Jeden Pas i Jedna Droga” - „One Belt One Road”, „Inicjatywa Pasa i Szlaku” - „The Belt and Road Initiative”).
 
Zadanie analityczno - problemowe, które będzie realizowane w dniu drugiego etapu, tj. 7 grudnia 2018 r., będzie polegało na przedstawieniu implikacji wynikających z realizacji chińskiego projektu w sferze politycznej, militarnej, społecznej, ekonomicznej, ochrony środowiska. 
 
Temat przewodni zadań: Jak nowy Jedwabny Szlak zmieni świat?
 
Zespoły po otrzymaniu instrukcji (zostanie ona przesłana zarejestrowanym zespołom po 12 listopada 2018 r.) przygotowują - poza przedstawieniem, o którym mowa w § 3 ust. 4 regulaminu - rozwiązanie wybranego zadania. Przygotowując rozwiązanie, zespół musi przestrzegać wytycznych Komisji Konkursowej, które będą zawarte w przesłanej instrukcji. 
 
Zespoły przedstawiają rozwiązanie w autorski sposób, z wykorzystaniem dostępnych środków przekazu.
 
Janusz Samarow 
dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Olsztynie 

Dodatkowe informacje