AKREDYTACJA

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli uzyskał akredytację Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

DECYZJA NR 1
Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty
z dnia 15 stycznia 2016

 

Dodatkowe informacje