"Oczekiwania"

 1. Uczniów

„Nasza przyszłość w Waszych rękach”

My uczniowie chcemy, aby szkoła:

 1. zorganizowała targi edukacyjne
 2. zapewniła dostęp do portali internetowych związanych z poradnictwem edukacyjno-zawodowym
 3. organizowała wycieczki do szkół i zakładów pracy
 4. zapewniła osobę, która powie nam, co mamy dalej robić
 5. poinformowała nas o zasadach naboru do szkół
 6. organizowała spotkania z przedstawicielami zawodów
 7. pomogła nam w określeniu do czego się nadajmy
 8. pomogła nam przygotować  i wypełnić dokumenty do szkól ponadgimnazjalnych
 1. Nauczycieli

„Z nami będziesz mocno stąpał po ziemi”

My nauczyciele chcemy, aby szkoła:

 1. zorganizowała szkoleniową rade pedagogiczną
 2. zatrudniła doradcą zawodowego w szkole
 3. uzupełniła zasoby szkoły w niezbędny sprzęt, literaturę i narzędzia
 4. pozwalała na gromadzenie, powielanie materiałów
 5. ułatwiła wyjścia na zajęcia poza szkołę (targi, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, konferencje)
 1. Rodziców

„Wspierajcie nas”

My rodzice chcemy, aby szkoła:

 1. przygotowała nasze dziecko do znalezienia się na rynku pracy
 2. nauczyła sporządzać dokumenty aplikacyjne
 3. nauczyła nasze dziecko rozmawiać z pracodawca
 4. zapoznała ze źródłami informacji na temat potencjalnych miejsc pracy
 5. zapoznała uczniów z :oferta kolejnego poziomu kształcenia, zasadami obowiązującymi na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy, zasadami rekrutacji i dokumentami, charakterystyką zawodów
 6. załatwiła opinię dla dzieci mających problemy zdrowotne i dostosowała warunki egzaminów
 7. dostarczyła rankingi szkół z kolejnego poziomu kształcenia
 8. przygotowała do skutecznego zdawania egzaminów ( w tym: radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem)

Dodatkowe informacje