II Konkurs Matematyczny

Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
Zachęcam Państwa Dyrektorów do zainteresowania nauczycieli matematyki i uczniów
II Międzynarodowym Konkursem Matematycznym dla szkół podstawowych w Olsztynie
i gimnazjów w Kaliningradzie 2015-2016, który odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2016 r.
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień matematycznych, a także rozwój kontaktów między uczniami z Olsztyna i Kaliningradu.
Organizatorami konkursu są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna oraz Ministerstwo Oświaty w Kaliningradzie.
Regulamin konkursu plik.pdf.

Dodatkowe informacje