Wyniki II Międzynarodowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych Olsztyn-Kaliningrad

     W dniu 14 kwietnia 2016 odbyła się druga edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Olsztyn-Kaliningrad dla szkół podstawowych. W zawodach wzięło udział 21 uczniów z siedmiu szkół podstawowych naszego miasta. Przez godzinę uczestnicy rozwiązywali zadania matematyczne wymagające logicznego myślenia. Tego samego dnia o tej samej godzinie w Kaliningradzie te same zadania rozwiązywali ich rówieśnicy. Organizatorami konkursu są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna oraz Ministerstwo Oświaty w Kaliningradzie. W poniedziałek 25 kwietnia laureaci otrzymają nagrody podczas spotkania z Prezydentem Olsztyna.

Laureaci Konkursu

Lp. Nazwisko i imię Szkoła Klasa Nauczyciel uczący Ilość punktów
  1.  
Bieńkowska Anna Szkoła Podstawowa Nr 7 6 Lasota Ewa 19
  1.  
Puczel Tomasz Szkoła Podstawowa Nr 29 6 Renata Bejm 19
  1.  
Łukaszewicz Krzysztof Szkoła Podstawowa Nr 7 6 Lasota Ewa 18
  1.  
Wiśniewska Marta Szkoła Podstawowa Nr 30 6 c Jadwiga Cichowska 18
  1.  
Curulak Maciej Szkoła Podstawowa Nr 3 6 c Barbara Jędryszczak 18

Wszystkie wyniki (plik.pdf)

Zadania konkursowe 

Dodatkowe informacje