Warsztaty KMO

ZAPROSZENIE
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
zapraszają nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem
Klubów Młodego Odkrywcy
na warsztaty
Doświadczenie jako forma aktywizacji uczniów.
Pracuj metodą KMO.
14 maja 2016 r. godz. 9.00 – 15.00
warsztaty odbędą się
w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
ul. Turowskiego 3.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Imienne zgłoszenia ze wskazaniem szkoły, nauczanego przedmiotu, prosimy kierować telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną do sekretariatu ODN
do dnia 9 maja 2016 r.
tel./fax. 89 534-96-90, 89 534-96-86
Lista uczestników została zamknieta
zaproszenie (plik.pdf)

Opis warsztatów: Czy proste eksperymenty naukowe mogą być formą wszechstronnego rozwoju? Czy mogą wspierać rozwój inteligencji wielorakich? Czy są w stanie zmienić sposób myślenia o uczeniu się i poznawaniu świata? Zapraszamy do wspólnego poszukiwania odpowiedzi w trakcie warsztatów.
Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się z ideą i metodyką warsztatów Klubu Młodego Odkrywcy oraz z korzyściami płynącymi ze współpracy z CNK.

Program warsztatów:
9.00-10.30 BLOK I: Przywitanie i wstęp
10.30-10.45 przerwa kawowa
10.45-12.45 BLOK II: Eksperymenty
12.45-13.00 przerwa kawowa
13.00-15.00 BLOK III: Idea KMO i podsumowanie

Dodatkowe informacje