III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie organizuje  konkurs plastyczno – literacki na temat bł. Bolesławy Lament. 

Zapraszamy do udziału.

Regulamin

załącznik 1-2

załącznik 3-4

załącznik 5-8

Dodatkowe informacje