Data

Zajęcia

Prowadzący/Osoba odpowiedzialna

Czas

04-09-2017

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni/

Zbigniew Gontarz

13:00-15:30

11-09-2017

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni/

Zbigniew Gontarz

13:00-15:30

18-09-2017

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni/

Zbigniew Gontarz

13:00-15:30

22-09-2017

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

„Opracowywanie programów pracy szkolnych doradców zawodowych dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i branżowych
I stopnia”

Alina Bogdańska/

Zbigniew Gontarz

13:00-15:00

25-09-2017

Narada szkoleniowa dyrektorów przedszkoli nt.

„Statut przedszkola”

Elżbieta Linowska/

Zbigniew Gontarz

9:30-15:30

25-09-2017

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni/

Zbigniew Gontarz

13:00-15:30

28-09-2017

Spotkanie delegacji z Kaliningradu
w sprawie kontynuacji
współpracy i organizacji
V Międzynarodowego Konkursu Matematycznego

Zbigniew Gontarz, Wojciech Andruszkiewicz, Karina Lelińska/

Zbigniew Gontarz

11:00-15:00

28-09-2017

Konferencja pt. „Zadania dydaktyczne
i wychowawczo-profilaktyczne w roku szkolnym 2017/2018” organizowana
w ramach 15. Olsztyńskich Dni
Nauki i Sztuki

Zbigniew Gontarz,
doradcy metodyczni, pracownicy ośrodka/

Zbigniew Gontarz

15:00-18:00

30-09-2017

Szkolenie nt. „Gwara warmińska – warsztaty regionalne dla nauczycieli”

Izabela Narożniak,
Iwona Jóźwiak/

Zbigniew Gontarz

10:00-16:45

 

Dodatkowe informacje