V Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Olsztyn-Kaliningrad

V Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Olsztyn-Kaliningrad

2017-2018

dla szkół ponadgimnazjalnych

                                                                                      Dyrektorzy

                                                                                     Szkół Ponadgimnazjalnych – wszyscy

  Zachęcam Państwa Dyrektorów do zainteresowania nauczycieli matematyki i uczniów V Międzynarodowym Konkursem Matematycznym Olsztyn-Kaliningrad 2017-2018, który odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

            Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień matematycznych, a także rozwój kontaktów między uczniami z Olsztyna i Kaliningradu.

Organizatorami konkursu są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Olsztyna oraz Wydział Oświaty Administracji Kaliningradu.

            Z każdej szkoły w konkursie może wziąć udział nie więcej niż 10 uczniów.

            Załącznikiem do niniejszego pisma jest regulamin konkursu.  

                                                                                     Serdecznie zapraszam do udziału

                                                                                                    Dyrektor ODN

                                                                                                 Zbigniew Gontarz

regulamin  (plik.pdf)

karta zgłoszenia (plik.doc)

Dodatkowe informacje