2018 02

Data

Zajęcia

Prowadzący/Osoba odpowiedzialna

Czas

05-02-2018

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni

13.00-15.30

7-02-2018

Zespół ds. promocji szkół zawodowych

Anida Samoraj

 

14.00-15.00

7-02-2018

Plany rekrutacji i promocji szkolnictwa zawodowego

Anida Samoraj

 

12.00-14.00

12-02-2018

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni

13.00-15.00

19-02-2018

XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Bożena Szczurek

 

9.30-13.00

19-02-2018

Konsultacje Doradców Metodycznych

doradcy metodyczni

 

13.00-15.30

19-02-2018

Zespół ds. promocji szkół zawodowych

Anida Samoraj

13.00-15.00

22-02-2018

Warsztaty: Inaczej, ciekawiej, aktywniej – lekcja religii

Bożena Szczurek

16.00-18.00

22-02-2018

Warsztaty: Formy i metody pracy z uczniami

Zdzisław Gadek

14.00-16.00

23-02-2018

Sieć współpracy i samokształcenia szkolnych doradców zawodowych

Anida Samoraj,

Alina Bogdańska

12.00-14.00

24-02-2018

Konstruktorzy marzeń

Marlena Kowalska

11.00-15.00

Dodatkowe informacje