IV Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

Dyrektorzy

Szkół Podstawowych


Zachęcam Państwa Dyrektorów do zainteresowania nauczycieli matematyki i uczniów

IV Międzynarodowym Konkursem Matematycznym dla szkół podstawowych w Olsztynie

i gimnazjów w Kaliningradzie, który odbędzie się w dniu 23 marca 2018 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.


Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki, pokazywanie jej piękna poprzez rozwiązywanie niestandardowych problemów, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz wspieranie ich uzdolnień matematycznych, a także rozwój kontaktów między uczniami z Olsztyna i Kaliningradu.


Organizatorami konkursu są: Gmina Olsztyn, w imieniu której działa ODN oraz Komitet ds. Administracji Oświatowej Okręgu Miejskiego Miasto Kaliningrad.

 

 

Pozdrawiam

Janusz Samarow

dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

 regulamin plik.pdf   

karta zgłoszenia

Arkusze zadań z poprzednich lat arkusz_2016_(plik pdf), arkusz_2017_(plik.pdf)

Dodatkowe informacje