2018 03

Zajęcia organizowane i przeprowadzane

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli

w Olsztynie

Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego w rzeczywistości szkolnej

PPP3/ODN

2018-03-01

12:00:00

Poczytajmy - biblioterapia jako metoda pracy z uczniem - wprowadzenie (reedycja)

Alicja Ostrowska Agnieszka Jaroszewicz

2018-03-01

16:30:00

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ „Pier Giorgio Frassati – człowiek ośmiu błogosławieństw. ”.

Bożena Szczurek

2018-03-05

09:13:00

Spotkanie Zespołu ds promocji Szkół zawodowych

Anida Samoraj

2018-03-05

13:30

Warsztaty: „Formy i metody pracy z uczniami przy wprowadzaniu problematyki bankowości mobilnej¬¬”

Zdzisław Gadek

2018-03-06

14:00:00

Spotkanie koordynatorów programu Aktywna Tablica

Paweł Kowalski

2018-03-06

14:15:00

Sieć dyrektorów szkół

Janusz Samarow, Anida Samoraj

2018-03-06

13:00:00

Sieć dyrektorów przedszkoli

Janusz Samarow, Anida Samoraj

2018-03-07

13:00:00

Nowoczesne zarządzanie szkołą

Janusz Samarow, Anida Samoraj

2018-03-13

09:00:00

Nowoczesne zarządzanie szkołą

Janusz Samarow, Anida Samoraj

2018-03-14

09:00:00

Egzamin na nauczyciela mianowanego.

Bożena Szczurek, Paweł Kowalski

2018-03-15

15:30:00

Egzamin na nauczyciela mianowanego. Reedycja

Bożena Szczurek, Paweł Kowalski

2018-03-19

15:30:00

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Olsztyn-Kaliningrad

Julita Majewska

2018-03-23

11:00:00

Sieć doradców zawodowych

Anida Samoraj, Alina Bogdańska

2018-03-23

12:00

Dodatkowe informacje