Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego, a także zdobyć formalne kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole (przedszkolu, placówce). Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w kursie jest ukończenie studiów magisterskich. Oferujemy fascynującą intelektualną przygodę pod kierunkiem najlepszych specjalistów, doskonałe warunki lokalowe oraz finansowe.

Kurs obejmuje 220 godzin stacjonarnych szkoleń realizowanych zwykle podczas dwudniowych zjazdów weekendowych (piątek - godziny popołudniowe, sobota). Kurs rozpocznie się we wrześniu 2020, a zakończy się w maju 2021. Szczegółowy harmonogram kursu zamieścimy w terminie późniejszym.

Zajęcia na kursie prowadzone są w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie (od 1 stycznia 2020 r. Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli) przy ul. Turowskiego 3 - budynek Szkoły Podstawowej nr 12, II piętro.

Opłata za uczestnictwo w kursie wynosi 1 600 zł (możliwość zapłaty w ratach). Należy ją wnieść przelewem na konto Ośrodka w terminie do 4 września 2020 r.:

82 1020 3541 0000 5102 0291 8647

w tytule przelewu - Kurs zarządzania

Zainteresowane osoby prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza

 

 

Dodatkowe informacje