Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualności

Konferencja "Cyber (nie)bezpieczni"

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza na

Konferencję nt.

„Cyber (nie)bezpieczni – profilaktyka przemocy rówieśniczej”

Program

11.00 – 11.35          

„Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem bullyingu i cyberbullyingu jako nowych form agresji rówieśniczej”

Prof. dr hab. Marek Sokołowski, prof. zw., Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

11.35 – 12.10

„Diagnoza, przeciwdziałanie, formy pomocy i wsparcia uczniów dotkniętych bullyingiem i cyberbullyingiem – rola szkoły”

Podinsp. Jacek Doliński, kierownik sekcji psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

12.10 – 12.50

„Prawne aspekty cyberprzemocy i środki ochrony prawnej”

Artur Lipiński, sędzia i rzecznik Sądu Okręgowego w Krośnie

godz. 12.50 – 13.20

Przerwa kawowa

13.20 – 14.30

Panel dyskusyjny:

„Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu dzieci do właściwego korzystania z cyberprzestrzeni”

Termin i miejsce:

26 kwietnia (czwartek) 2018 r., aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Olsztynie, ul. Turowskiego 3.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 kwietnia 2018 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie w pliku pdf

Dodatkowe informacje