„Żołnierze Wyklęci« - działalność V Brygady Wileńskiej AK na Warmii i Mazurach”

3 marca 2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyły się warsztaty nt. „Żołnierze Wyklęci – działalność V Brygady Wileńskiej AK na Warmii i Mazurach”. Wzięło w nich udział ponad dwudziestu zainteresowanych nauczycieli. Spotkanie poprowadzili mgr Dominik Krysiak (IPN) oraz dr Iwona Jóźwiak (ODN). Zebranych przywitał naczelnik oddziału IPN w Olsztynie dr Waldemar Brenda, który przedstawił m.in. ofertę edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej.

Celem spotkania było stworzenie nauczycielom okazji do pogłębienia wiedzy z historii najnowszej regionu, z zakresu działalności podziemia antykomunistycznego na Warmii i Mazurach po 1945 r. oraz przekazanie ciekawych propozycji realizacji tej tematyki na lekcjach w oparciu o materiały edukacyjne IPN.

 

Dodatkowe informacje