Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualności

Wizyty edukacyjne w miejscu pamięci – teoria i praktyka

Zaproszenie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych historią najnowszą

na dwudniowe seminarium

„Wizyty edukacyjne w miejscu pamięci – teoria i praktyka”

 

zapisy na seminarium pod linkiem  https://goo.gl/forms/HIFSRY9x9T1j6AaU2

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap I

OBLICZA MIEJSC PAMIĘCI

28 maja 2018r.  

  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w  Olsztynie, ul. Turowskiego 3

 

15.00-15.15

Powitanie zaproszonych gości, przedstawienie założeń projektu i programu

Janusz Samarow - dyrektor ODN Olsztyn

dr Marcin Owsiński –kierownik Działu Oświatowego Muzeum Stutthof

 

15.15-15.45

Stutthof, czy to jest ważne?

dr Marcin Owsiński – Dział Oświatowy MST

15.45-16.00

Dyskusja i przerwa kawowa

16.00-17.00

 

Badania nad Holocaustem. Historiografia i kultura.

prof. Sławomir Buryła (UWM; ŻIH)

17.00-17.10

Podsumowanie i zakończenie

 

Etap II

WIZYTA WARSZTAOWA

NAUCZYCIELI Z ODN W OLSZTYNIE

W MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE

9 czerwca 2018r. (sobota) 

 Sala konferencyjna Muzeum Stutthof, Sztutowo, ul. Muzealna 6

 

10.00-10.15

Powitanie zaproszonych gości

Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof

Sesja I: Stutthof : wyzwania edukacji

10.15-10.45

Edukator w Muzeum Stutthof:

misja i metodologia – teoria i praktyka

dr Marcin Owsiński – kierownik Działu Oświatowego

10.45-12.00

 

Czy zwiedzanie z przewodnikiem to efektywna metoda edukacyjna? Teoria i praktyka (zwiedzanie ekspozycji)

Danuta Ochocka – Dział Oświatowy MST

12.00-12.15

Dyskusja i przerwa kawowa

Sesja II: Praktyka edukacji 

12.15-13.15

Prezentacja oferty edukacyjnej miejsca pamięci.

Zajęcia z edukatorem w Muzeum Stutthof - warsztat

Małgorzata Daniluk  – Dział Oświatowy MST

13.15-13.30

Dyskusja

13.30-13.45

Podsumowanie i zakończenie

 

Lunch

 

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają stosowne zaświadczenia oraz pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych Muzeum Stutthof.

 

Uwaga: udział w warsztatach, transport – bezpłatny;

lunch – w zakresie uczestników, ok. 25 zł.

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

Dodatkowe informacje