Każdy uczeń ma talent

Warsztaty „KAŻDY UCZEŃ MA TALENT - ODKRYWANIE MOCNYCH STRON, ZASOBÓW ZDOLNOŚCI - NAUCZYCIEL W ROLI TUTORA, MENTORA, COACHA

 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza na warsztaty „Każdy uczeń ma talent - odkrywanie mocnych stron, zasobów zdolności - nauczyciel w roli tutora, mentora, coacha”.

 Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników (nauczycieli różnych specjalności ze wszystkich etapów edukacyjnych) do organizowania i realizacji pracy z uczniem zdolnym w szkole, z uwzględnieniem tutoringu, mentoringu i coachingu. Warsztaty trwają 10 godzin dydaktycznych i prowadzone są metodami wykorzystującymi aktywność uczestników.

 W szczególności uczestnicy poznają psychologiczno - pedagogiczne i prawne uwarunkowania pracy z uczniem zdolnym, metody pracy z uczniem zdolnym, zdobędą umiejętności w zakresie diagnozowania uzdolnień uczniów oraz wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia zdolnego. Ponadto nauczą się metod rozwijania i wzmacniania sprawności twórczego myślenia u uczniów.

 Prowadzący:

 Agata Niemier, doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w

Olsztynie, prowadzi zajęcia z zakresu umiejętności wychowawczych, interpersonalnych,

trening komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, odkrywanie zasobów

i możliwości (budowanie poczucia własnej wartości), radzenie sobie z emocjami

(elementy treningu antystresowego), trening zarządzania czasem.

Edukator programu Wychowywać ucząc.

 

Aleksander Suhak, tutor w Szkole Liderów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, autor i lider wielu projektów z zakresu edukacji społecznej i międzykulturowej oraz publikacji na ten temat. Ma za sobą wiele specjalistycznych szkoleń z zakresu coachingu i tutoringu oraz kilkaset godzin praktyki tutorskiej. Opiekun wdrożenia projektu Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole  finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 

w dniach:      I grupa 18 października 2018 r. w godzinach 9 - 18,

                        II grupa 25 października 2018 r. w godzinach 9 - 18.

 

Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne, lunch i bufet kawowy.

 Chętni mogą zapisywać się za pomocą formularza zgłoszeniowego do wyczerpania miejsc (ilość miejsc ograniczona).

 

Warsztaty sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

Dodatkowe informacje