SKUTECZNE SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Warsztaty „SKUTECZNE SPRAWOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY W PROCESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIÓW DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza na warsztaty „Skuteczne sprawowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w procesie przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty”.

 

Celem warsztatów jest wspomaganie dyrektorów w procesie efektywnego przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty, który po raz pierwszy odbędzie się w 2019 r.

 

Warsztaty trwają 2 dni i składają się z pięciu modułów (łącznie 20 godzin dydaktycznych) i prowadzone są metodami wykorzystującymi aktywność uczestników.

 

W szczególności uczestnicy: zdobędą umiejętność jakościowego monitorowania realizacji podstawy programowej, opracują plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, opracują arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych oraz inne narzędzia ewaluacji procesu przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty, w tym monitorowania kształcenia kompetencji kluczowych.

 

Prowadzący:

 

Anida Kinga Samoraj, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Były dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie oraz wizytator w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Współautor projektu ”Umiem się uczyć”, trener w projekcie „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” . Ekspert,  autor narzędzi oraz autor kursu dla kadry zarządzającej w projekcie „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach”. Trener w projekcie „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” .

 

Janusz Samarow, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, nauczyciel akademicki, trener i doradca w Akademii Liderów Oświaty w projekcie „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli” oraz w projekcie „Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” . Przez wiele lat kierował szkołami różnych typów, ma także doświadczenie związane z pracą w organie sprawującym nadzór pedagogiczny.

 

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3 

w dniach:      I grupa 18 - 19 października 2018 r. w godzinach 9 - 18,

                        II grupa 22 - 23 października 2018 r. w godzinach 9 - 18,

                        III grupa 25 - 26 października 2018 r. w godzinach 9 - 18,

                        IV grupa 5 - 6 listopada 2018 r. w godzinach 9 - 18.

 

Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne, w tym pakiet edukacyjny dla dyrektora do praktycznego zastosowania, lunch i bufet kawowy.

 

Chętni mogą zapisywać się za pomocą formularza zgłoszeniowego do wyczerpania miejsc (ilość miejsc ograniczona).

Warsztaty sfinansowano ze środków na doskonalenie nauczycieli w ramach
zadań edukacyjnych Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty

 

 

Dodatkowe informacje