Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualności

Odkrywany na nowo Pismo święte

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi

i młodzieżą ze wszystkich typów szkół

na warsztaty z zakresu pracy z Pismem świętym

„Odkrywamy na nowo Pismo święte na katechezie”

Prowadzący: Bożena Szczurek doradca metodyczny

harmonogram:

15.30 – 15.45 – przywitanie i zapoznanie z tematyką zajęć

15.45 -16.30 -  warsztaty: Biblijna opowieść o Kainie i Ablu, interpretacja perykopy biblijnej – metaplan. Miłosierdzie w sakramencie pojednania.

16.30 – 16.45 – przerwa kawowa

16.45 – 18.15 - Pismo święte  o Aniołach, gatunki literackie w Piśmie świętym

18.15 – podsumowanie zajęć, wręczenie materiałów edukacyjnych, certyfikatów

Warsztaty odbędą się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

ul. Turowskiego 3

Termin warsztatów: 22 października (poniedziałek) 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.10. 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Rejestracja jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się.

Ilość miejsc ograniczona (25 osób)

Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż miasto Olsztyn proszeni są o uiszczenie opłaty w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) przelewem, w terminie do 19 października br. na rachunek bankowy:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn
02 1020 3541 0000 5102 0291 7565
W tytule przelewu proszę wpisać „Odkrywamy na nowo Pismo Św.”. 

Dodatkowe informacje