Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualności

Sztuka w słowach pisana. Widzę i czuję.

Zapraszamy nauczycieli

języka polskiego, wiedzy o kulturze i plastyki

zainteresowanych poszerzaniem kompetencji kluczowych

 na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia

„Interpretacja sztuki współczesnej”

Sztuka w słowach pisana. Widzę i czuję.

 Osoba prowadząca: Marta Wasilewska - Frągnowska

Pani Marta Wasilewska - Frągnowska jest olsztyńską artystką - malarką, absolwentką UWM w Olsztynie, tytuł doktorski obroniła na Uniwersytecie w Kielcach. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych m.in. 2016 r. w galerii Foyer w Olsztynie, 2016 r. Kunsthaus w Austrii, 2017 r. olsztyńskie BWA i wiele innych.

Koordynatorzy sieci:

Agnieszka Jaroszewicz - doradca metodyczny w ODN

Joanna Dronow - doradca metodyczny w ODN

Spotkanie odbędzie się

w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie,  ul. Turowskiego 3

12 grudnia 2018 r. w godz. 16:00 – 19:00

Zgłoszenia indywidualne przyjmujemy do 7 grudnia 2018 r.

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

formularz zgłoszeniowy

Ilość miejsc ograniczona.

 Uczestnicy z placówek prowadzonych przez inny organ niż miasto Olsztyn proszeni są 

o uiszczenie opłaty w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) przelewem, w terminie
do  7 grudnia br. na rachunek bankowy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn
02 1020 3541 0000 5102 0291 7565
W tytule przelewu proszę wpisać:  Sztuka w słowach pisana. Widzę i czuję

Dodatkowe informacje