Pracownicy

Janusz Samarow - dyrektor

Małgorzata Owczarek - starszy referent (obsługa sekretariatu)

Marlena Kowalska - nauczyciel-konsultant

Małgorzata Anna Polkowska - nauczyciel-konsultant

Małgorzata Beata Puchalska - nauczyciel-konsultant

Karina Lelińska - specjalista

Mariusz Stanek - główny księgowy

Joanna Wojtas - pracownik obsługi

Dodatkowe informacje