Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aktualności

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

Zapraszamy na kursy kwalifikacyjne:

- z zakresu zarządzania oświatą;

- dla instruktorów praktycznej nauki zawodu;

- dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Prawne aspekty funkcjonowania jednostek oświatowych - studia podyplomowe 


Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży

Psychiatrzy coraz częściej mówią o epidemii zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, co dotyczy zwłaszcza zaburzeń depresyjnych oraz autoagresji, mogących poważnie zagrażać zdrowiu i życiu. Przerażający jest fakt uplasowania się Polski na drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw w tej grupie. Jak rozpoznawać i reagować na niepokojące symptomy zaburzeń? Jak pomóc dziecku w obliczu problemu, aby nie dopuścić do tragedii?

Zapraszamy nauczycieli oraz zainteresowane osoby na cykl szkoleń*, które odbędą się

w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Turowskiego 3

Zaburzenia psychiczne dzieci – prowadząca: Kamila Kaliszewska – Siwek

Psycholog z wieloletnim klinicznym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny psychologii klinicznej oraz licznych kursów kompetencyjnych, m.in. mediacji i interwencji kryzysowej. Diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń, warsztatów oraz wykładów.

Termin

Problematyka szkolenia

Godzina

Formularz zgłoszeniowy

4 marca

Depresja

13.00 – 17.00

1D formularz zgłoszeniowy

11 marca

Autoagresja

13.00 – 17.00

1A formularz zgłoszeniowy

18 marca

Inne zaburzenia psychiczne

13.00 – 17.00

1Z formularz zgłoszeniowy

Zaburzenia psychiczne młodzieży – prowadzący: Ryszard Jabłoński

Certyfikowany suicydolog, starszy wykładowca w katedrze Pedagogiki Opiekuńczej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie problematyki suicydologcznej dla terapeutów, nauczycieli, wychowawców w szkołach i poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Termin

Problematyka szkolenia

Godzina

Formularz zgłoszeniowy

2 marca

Depresja

12.00 – 16.00

2D formularz zgłoszeniowy

9 marca

Autoagresja

12.00 – 16.00

2A formularz zgłoszeniowy

16 marca

Inne zaburzenia psychiczne

12.00 – 16.00

2Z formularz zgłoszeniowy

  *Każde szkolenie jest traktowane jako odrębna całość. Nie jest wymagane uczestnictwo w całym cyklu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 27 lutego 2020 r. za pośrednictwem powyższych formularzy zgłoszeniowych.

Czytaj więcej


Statystyka nie zmieni biologii w matematykę czyli czego spodziewać się w nowej maturze

Zapraszamy nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych na szkolenie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z zasadami przeprowadzenia egzaminu maturalnego w 2023 roku. Zostaną omówione zadania z nowościami (np. z wykorzystaniem statystyki). Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania korzyści płynących z proponowanych zmian w maturze.

Prowadzący: dr Takao Ishikawa

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UW. Odbył staż w Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Molecular Biology Society of Japan, Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Współpracuje z Politechniką Warszawską realizującą program ADAMED SmartUp i Centrum Nauki Kopernik, popularyzując biologię molekularną wśród dzieci i młodzieży.

 Szkolenie odbędzie się

w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Turowskiego 3.

17 marca 2020 r. godz. 17.30 – 18.30 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca 2020 r. za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego

Czytaj więcej


DNA w nas i wokół nas - czy da się go zobaczyć i co w sobie kryje?

Podczas trwania zajęć uczestnik przygotuje żel agarozowy wykorzystując materiały dostępne w szkole oraz przeprowadzi elektroforezę. Wyizoluje DNA z materiału biologicznego. Zastosuje szablon do przygotowania papierowego, trójwymiarowego modelu DNA. Pozna materiały edukacyjne udostępnione w bazie danych PDB (Protein Data Bank). Przeprowadzi także proste analizy sekwencji DNA, takimi samymi metodami, jakimi posługują się biolodzy molekularni pracujący z materiałem genetycznym.

Zapraszamy nauczycieli przyrody, biologii i chemii szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz opiekunów KMO na warsztaty z rozwijania kreatywności w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Prowadzący: dr Takao Ishikawa

Adiunkt w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UW. Odbył staż w Department of Biophysics and Biochemistry, Graduate School of Science, University of Tokyo. Członek Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Molecular Biology Society of Japan, Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika oraz sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Współpracuje z Uniwersytetem Dzieci w Warszawie, z Politechniką Warszawską realizującą program ADAMED SmartUp i Centrum Nauki Kopernik, popularyzując biologię molekularną wśród dzieci i młodzieży.

Warsztaty odbędą się

w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Turowskiego 3.

17 marca 2020 r. godz. 15.00 – 17.15 

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 marca 2020 r. za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego

Czytaj więcej 


 Projekt eTwinning

Podczas trwania zajęć uczestnik pozna w sposób praktyczny funkcjonalności platformy eTwinning. Omówione zostaną darmowe aplikacje i narzędzia przydatne w pracy nauczyciela. Odbędzie się prezentacja dobrych praktyk z realizacji projektów eTwinning. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na warsztaty z zakresu rozwijania kreatywności, kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 prowadzący: Michał Siwkowski

Ambasador programu eTwinning. Trener warsztatów komputerowych w województwie warmińsko-mazurskim. Ekspert programu Erasmus+. Uczestnik międzynarodowego szkolenia Using New Technology for Teaching English w ramach Mobilności Szkolnej Kadry Edukacyjnej programu Comenius (obecnie Erasmus+) oraz szkolenia Professional Development Workshop for Primary School Teachers. Swoje osiągnięcia, koncepcje i narzędzia prezentuje na seminariach oraz warsztatach organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Współautor książki “100 Games to Use in the Classroom & Beyond“, dotyczącej wykorzystania gier komputerowych w edukacji. 

Warsztaty odbędą się

w Olsztyńskim Centrum Edukacji Nauczycieli ul. Turowskiego 3.

16 marca 2020 r. godz. 14.00 – 19.00 

istnieje możliwość rejestracji na jedną bądź dwie części

I część - Załóż projekt eTwinning, godz. 14.00 – 16.15

II część - Narzędzia informatyczne z eTwinning, godz. 16.30 – 19.00

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 marca 2020 r. za pośrednictwem 

formularza zgłoszeniowego

Czytaj więcej

 

Dodatkowe informacje