Jacek Pyżalski, Czego dobrego może nauczyć nas realizacja edukacji zdalnej w czasach pandemii?

Zdaję sobie sprawę, iż tytuł mojego tekstu może budzić zdziwienie. Mówi on bowiem  o potencjalnie dobrych efektach trudnego doświadczenia, jakim jest nagła i niespodziewana konieczność prowadzenia edukacji w formie zdalnej ze względu na zamknięcie placówek oświatowych. A to wydarzenie wraz z całym kryzysem wywołanym zagrożeniem zdrowotnym, ale też ekonomicznym raczej nie kojarzy się z niczym dobrym. Przynajmniej na pierwszy rzut oka.

Czytaj więcej: Jacek Pyżalski, Czego dobrego może nauczyć nas realizacja edukacji zdalnej w czasach pandemii?

Agnieszka Klejbach, Rewalidacja indywidualna w dobie nauczania zdalnego

Rzeczywistość szkolna, która nastała wraz z zawieszeniem stacjonarnych zajęć dydaktycznych, dotknęła również zajęcia specjalistyczne. Nauczanie zdalne swoim zasięgiem objęło pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej: Agnieszka Klejbach, Rewalidacja indywidualna w dobie nauczania zdalnego

Kamila Gębica-Dolatowska, Razem możemy więcej!

„Razem możemy więcej!”

Już 12 lat funkcjonuje Pakt dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Jest to partnerstwo lokalne, którego inicjatorem i koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. 

Czytaj więcej: Kamila Gębica-Dolatowska, Razem możemy więcej!

Leszek Morąg, Szkolenia branżowe

„Rzut oka” na szkolenia branżowe

(szkolenia branżowe jako „obowiązkowa forma doskonalenia zawodowego 
nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe”)

Czytaj więcej: Leszek Morąg, Szkolenia branżowe

Recenzja

W poszukiwaniu Świętego Gralla, czyli jak zdynamizować hipokamp?

Z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Mephis wynika, że po upływie tygodnia uczniowie pamiętają zaledwie 8% tego, o czym była mowa na lekcji.  A ile my pamiętamy ze szkoły? Mogę powiedzieć za siebie: gros treści zawieruszyło się w nieprzepastnych otchłaniach niepamięci. 

Czytaj więcej: Recenzja

Dodatkowe informacje